• kanalisatsioonitorustike survepesu
  - kanalisatsioonitrasside puhastamine ja survepesuga läbipesu.
 • kanalisatsiooniummistuste likvideerimine
  - kanalisatsioonitrassides ummistuste eemaldamine ja läbipesu.
 • fekaalide vedu
  - reovee äravedu.
 • sadevee kaevude puhastamine ja tühjendamine
  piirkondades, kus ei ole võimalik vihmavett mujale juhtida või muud moodi hajutada, teostame eelnevalt kokkukogutud vihmavee äravedu.
 • pumpamistööd
  - vee pumpamine basseinidesse või kaevude tühjendamine.
 • välistrasside läbipesu
  - erinevate välitrasside läbipesu.
 • rasvakaevude puhastamine
  - rasvapaakide ja rasvapüüdurite puhastamine ning tühjendamine.
 • videouuringud
  - Torustike uuringud kaameraga, kaldenurkade tuvastamine, veetrasside tehnilise seisukorra määramine.
 • torustike otsingud
  - maaalused ja hoonesisesed torustike otsingud sondiga.
 • tänavapuhastus
  - puhastame nii sõiduteid, kui ka jalakäijate teid.
 • lumekoristus- ja sahkamistööd
  - puhastame lumest sõiduteid, kui ka jalakäijate teid.


TELLIMINE ja INFO:

Tel. +372 55 888 11
E-post: E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud